Size

När det gäller säkerhetssymbolens storlek får naturligtvis den aktuella användningen styra. I det här fallet har dock storleken betydelse. Ju större, desto tydligare.

När den används som stand-alone på en skylt ska den vara så stor som möjligt. Den fungerar också ensam som mindre symbol på till exempel hjälmar. Extra lämplig är den på en skylt tillsammans med övriga säkerhetsinstruktioner vid en
specifik plats. Recommended size for stickers for e.g. mobile 30 x 42 mm.

bsafe_size