Corporate text

These texts are used in advertising, press releases, on information signs, etc. Please make sure that all numbers are updated and correctly presented.

 

ENGLISH

Boliden is a metals company with a focus on sustainable development. Our roots are Nordic, our market global. Our core competence lies within the fields of exploration, mining, smelting and metal recycling. Boliden has around 6,000 employees and annual sales of approximately SEK 85 billion. The share is listed in the Large Cap segment on NASDAQ OMX Stockholm.
www.boliden.com

 

SWEDISH

Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 6 000 medarbetare och en omsättning på 85 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. www.boliden.com

 

FINNISH

Boliden on yhteiskuntavastuunsa tunteva metallialan yritys. Yhtiön juuret ovat Pohjolassa, mutta sen markkina-alue on maailmanlaajuinen. Bolidenin erikoisalaa ovat malminetsintä, kaivostuotanto, sulattotoiminta ja metallien kierrätys. Yhtiön henkilöstömäärä on noin 6 000 ja liikevaihto noin 85 miljardia Ruotsin kruunua. Yhtiön osakkeet noteerataan Tukholman pörssin suurten yhtiöiden NASDAQ OMX -listalla.

 

NORWEGIAN

Boliden produserer metaller som får det moderne samfunnet til å fungere. Vår virksomhet preges av omsorg for menneske, miljø og samfunn, og vi er blant de beste i bransjen innen bærekraftig metallproduksjon. Boliden har også en ledende posisjon innen gjenvinning av brukt metall. Lang erfaring kombinert med utvikling av avansert teknologi gjør gruvene og smelteverkene våre godt posisjonert i et utfordrende marked. Boliden har 6 000 medarbeidere i Sverige, Norge, Finland og Irland, og en omsetning på 85 milliarder kroner.