Illustrations

Ofta är illustrationer att föredra när vi på ett överskådligt sätt vill beskriva processer eller skeenden. Siffror och statistik kan också göras tydliga i illustrerat manér.

Rubrik?

 

Illustrations

Process illustrations

 

process_illustration