Signs

When special colours have to be used, e.g. on plastic film, then the specified PMS colours must be matched.

Note: Keep clear space in mind.

Clearspace

 

sign_welcome

 

 

sign_subsidiary

Signs for premises and sites

Någon förklarande text att detta gäller fristående skyltar och till befitninga skyltar på fasader?

Outdoor – förslag till utförande

Det är viktigt att vi säkerställer god kontrast och läsbarhet. Mot de flesta underlag och färger passar vår vita logotyp bäst. Logotypen består då av solida bokstäver med en kropp och med invändig LED-belysning med täta sidor. Endast i undantagsfall är logotypen tvåfärgad. Då Bolidens blå företagsfärger inte kan få önskad effekt i genomlyst utförande måste logotypen vara utskuren. Dessa bör belysas för bästa effekt.
Mot glas är oftast en vit logotyp tydligast.
Fasadskyltar består endast av logotyp (ej tillhörighet/site). Komplett logotyp med sitetillhörighet ska däremot presenteras fristående på välkomstskyltar av olika slag (se ovan).

 

 

Indoor – förslag till utförande

Det är viktigt att vi säkerställer god kontrast och läsbarhet. Använd med fördel den tvåfärgade logotypen. Utskurna bokstäver i plåt är att föredra. Dessa bör belysas för bästa effekt.
Alternativ med vit logotyp kan också användas om underlaget är mörkt. Också här bör logotypen belysas.

 

Road signs

For road signs, use only the legal name of the plant, and no logo. Vid behov att förtydliga kan en skylt kompletteras med en pil. The name should be written in one single line using Eurostile LT Std Demi in PMS Black.

Area sign

Sensitive areas, such as explosives storage facilities, precious metals plants, etc., should not be marked on the map. It’s up to each unit to decide on a suitable map marking, or whether not to mark a particular area.

 

area_sign

 

Process sign

Maps should not display PPE (personal protective equipment) symbols. Use bullet points detailing the main risks associated with entering the specific building/area, instead.

 

process_sign